Synliggør ejendommens energiforbrug med en energimærkning

Energimærkning er en form for ordning, som angiver, hvor dyrt det vil være at opvarme en ejendom. Den giver ydermere et overblik over hvilke energimæssige forbedringer, der kan betale sig at gennemføre. 

Ejendommen mærkes fra A til G, hvor A er det bedste. Når det kommer til salg af en ejendom, er energimærket lovpligtigt. Med en energimærkning kan du altså synliggøre ejendommens energiforbrug.

Sæt fokus på ejendommens energimærkning

Ved at sætte fokus på ejendommens energimærkning bliver det muligt at energioptimere og derved opnå store besparelser på energiforbruget. Du kan få hjælp af professionelle virksomheder til at få lavet energimærkningen af ejendommen. Men hvornår kan det være brugbart med en energimærkning? Det kan det være i flere forskellige tilfælde såsom:

  • Når det skal være gennemsigtigt over for både købere og lejere
  • Når der skal skabes et overblik over muligheder i forhold til energibesparelser
  • Når der skal være et grundlag for finansieringsrådgivning

Hvis en bank for eksempel skal værdiansætte en andelsboligforening for at få styr på, hvor mange penge de ønsker at låne ud, vil foreningen få en højere værdiansættelse, hvis foreningen ligger i energiklasse C eller højere. 

Ligger foreningen derimod i energiklasse D eller lavere, vil værdiansættelsen være lavere. Et bedre energimærke betyder altså både lavere forbrugsudgifter, mens der samtidigt undgås en negativ påvirkning af ejendommens værdi i forbindelse med lånefinansiering.

Hvad koster energimærkning?

Det er svært at give en fast pris for energimærkning, da det afhænger af flere faktorer såsom ejendommens størrelse, beliggenhed og kompleksitet. Ønsker du en fast pris, så kontakt en virksomhed inden for dette område og hør nærmere.